Klíčová aktivita 04

Konference a workshop

 

Podrobný popis realizace:

 

KA č.4 je zaměřena na setkání akademických pracovníků, odborníků, ale i studentů prostřednictvím konferencí  Moderní metody ve výuce bezpečnosti a krizového řízení v Uherském Hradišti a worshopu.

 

Termíny konání: 

konference-druhá polovina roku 2013 a druhá polovina roku 2014

workshop-první polovina roku 2014.

 

KA č.4 je složena z těchto částí  u obou konferencí a worshopu:

-Sestavení organizačního výboru.

-Sestaveni programového výboru.

-Sestavení časového plánu.

-Vytvoření webové podpory konference/workshopu.

-Tvorba obsahu jednotlivých workshopů.

-Návrh a tvorba konferenčních/workshopů materiálů.

-Registrace účastníků konference/workshopu.

-Tvorba sborníku.

-Zajištění ubytování a občerstvení účastníků konference/workshopu.

-Organizace společenského večeru.

-Celkové zhodnocení konference/workshopu.

 

Výstup:

 

Hlavním výstupem bude alespoň 120 podpořených osob ze zástupců cílových skupin, které se zúčastní konferencí a workshopu.

Zároveň budou také podpořeny osoby z realizačního týmu, kteří tímto budou mít možnost získat nové a další informace z oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Tato klíčová aktivita bude zdrojem nových kontaktů jak z oblasti jiných vzdělávacích institucí,tak odborníků z praxe či z veřejné správy. Dalším výstupem budou 2 sborníky příspěvků z konferencí a 1 sborník z workshopu.

Login Form