Klíčová aktivita 03

Zvyšování jazykových kompetencí u akademických a ostatních pracovníků FLKŘ

 

Podrobný popis realizace:

 

KA č. 3 je zaměřena na zvyšování jazykových kompetencí prostřednictvím jazykových seminářů. Tyto semináře jsou určeny jak pro členy týmu, tak především pro cílovou skupinu akademických a ostatních pracovníků UTB, především FLKŘ.

 

Výstup klíčové aktivity:

 

Výstupem budou zvýšené jazykové kompetence ostatních pracovníků UTB, především FLKŘ.

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 5 osob.

Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 2 osoby.

Login Form