Klíčová aktivita 01

Zvyšování kompetencí členů odborného  týmu v oblasti ICT vybudováním a inovací hardwarového a softwarového zázemí pro výuku cílových skupin v oblasti krizového řízení.

 

 

Podrobný popis realizace:

 

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Většina těchto činností má softwarovou podporu, která se využívá při mimořádných událostech. Vybudování hardwarového a softwarové zázemí je tedy nezbytnou nutností pro přípravu kvalitního a kvalifikovaného odborníka  pro oblast krizové řízení.

 

KA č.1 je složena z těchto částí:

 

-Rozšíření a inovace základní infrastruktury učebních prostor - počítačové a SW vybavení, konfigurace síťového prostředí, vybavení multimediální technikou.

-Vybavení nábytkem bude provedeno na náklady fakulty.

-Rozšíření učebny o nové přístupy k výuce prostřednictvím nových funkcionalit a dalších možností využití - instalace nových nástrojů a didaktických pomůcek pro inovací a zkvalitnění výuky jako je videokonference, interaktivní tabule, LCD panel a SW nástroje - webová aplikace pro podporu tvorby analýzy rizik (Riskan v 2.0), webová aplikace pro podporu systému obnovy škod a ztrát pro působení mimořádné události (Obnova v 2.0), komplexní informační systém pro podporu činností krizového managementu (EMOFF), nástroj pro rychlý odhad následků havárií (TerEx), nástroj na simulací povodní (POSIM) a další SW vybavení.

-Zvyšování kompetencí členů odborného týmu - metodika zapojení SW nástroje do výuky, školení a konzultace.

-Účast tvůrců výukových materiálů na konferencích zaměřených na problematiku krizového řízení a bezpečnosti.

 

Výstup klíčové aktivity:

 

-Inovace hardwarového a softwarového zázemí pro výuku cílových skupin a zvyšování kompetencí členů odborného týmu.

-Uživatelská dokumentace.

-Prezentace dat pro cílové skupiny a veřejnost - LCD panel.

-Metodické školení pro členy odborného týmu.

 

Konkrétní výstupy:

 

-Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb v oblasti ICT (interaktivní výuka) - minimálně10 osob.

-Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb v oblasti ICT (odborná oblast s využitím moderního softwaru) - minimálně10 osob.

Login Form