Klíčové aktivity

Seznam klíčových aktivit :

 

01 - Zvyšování kompetencí členů odborného týmu v oblasti ICT vybudováním a inovací hardwarového a softwarového zázemí pro výuku cílových skupin v oblasti krizového řízení.

 

02 - Inovace a výuka předmětů v rámci akreditovaných studijních programů v oblasti krizového řízení a bezpečnosti.

 

03 - Zvyšování jazykových kompetencí u akademických a ostatních pracovníků FLKŘ.

 

04 - Konference a workshop. 

Login Form