O projektu

Záměrem projektu je vytvoření jedinečného interaktivního systému vzdělávání napříč studijními obory zabývajícími se bezpečnostní a krizovým managementem a který bude navíc aktuální k potřebám trhu práce. Tento systém bude využívat moderní informační a komunikační technologie a především poznatky a zkušenosti z reálného prostředí každodenní praxe.

 

Tohoto záměru bude dosaženo:

 

  1. Tvorbou inovovaných výukových materiálů a didaktických pomůcek s ohledem na potřeby praxe a vývoj v této oblasti.
  2. Provázáním společných aktivit v oblasti krizového řízení s jinými vysokými školami, např. s Univerzitou obrany a také mezi jednotlivými ústavy Fakulty logistiky a krizového řízení.
  3. Zapojením odborníků z praxe do tvorby studijních materiálů a do výukové činnosti.

Login Form