4. listopad 2014 - odborná exkurse

Dne 4. listopadu 2014 se uskutečnila v rámci řešení projektu OPVK "Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové řízení“, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0185 odborná exkurse studentů 3. ročníku Ochrany obyvatelstva a to do Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) v Ostravě. Této odborné akce, kterou organizačně a tematicky připravil pan Ing. Jan Strohmandl se zúčastnilo celkem 46 studentů FLKŘ v Uherském Hradišti. Po příjezdu na místo nás přivítala paní Mgr. Marcela Pavlicová a také nás seznámila s celým programem odborné exkurse. Následovala řada zajímavých přednášek a užitečných presentací předních odborníků z IBC. Byla přednášena celá řada otázek ochrany obyvatelstva s důrazem na praktické zkušenosti. Jako příklad je možno uvést velmi podrobnou presentaci o velkém železničním neštěstí ve Studénce z roku 2008. V rámci odborné exkurse nám IBC v Ostravě zabezpečilo oběd, což bylo velmi milé a sympatické a studenti nemuseli odcházet mimo IBC. Po obědě pokračovaly další odborné přednášky a presentace. Jako vyvrcholení odborné exkurse je možno považovat prohlídku centra tísňového volání, kde mají svoje „hnízda“ Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky a konečně i Zdravotnická záchranná služba. Toto centrum tísňového volání je zcela unikátní, protože podle slov místních odborníků je nejen jediné v celé České republice, ale dokonce i v celé Evropě. Na závěr jsme si na památku udělali několik skupinových fotek a to včetně paní Mgr. M. Pavlicové a některých hlavních přednášejících. Odjížděli jsme velmi spokojeni. Studenti odevzdali vedoucím odborné exkurse své jednostránkové referáty z akce, kterou v drtivé převaze chválili a vysoce oceňovali. Jako pěkná tečka za odbornou akci je připraven děkovný dopis ředitele Ústavu ochrany obyvatelstva vedoucímu Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru do Ostravy.

 

Pedagogický vedoucí odborné exkurse:

Doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc.

 

V Uherském Hradišti dne 16. prosince 2014

 

DSCN1186
DSCN1188
DSCN1189
DSCN1191
DSCN1193
DSCN1196
DSCN1199
DSCN1205
DSCN1215
DSCN1218
DSCN1226
DSCN1255
DSCN1257
 

Login Form