27. březen 2014

Pozvánka na workshop 2014 

 

Plakát na workshop 2014

 

Sborník příspěvků

 

Napsali o nás 

 

časopis 112 číslo 4/2014

 

Přednášky

 

Odborná platforma ochrany obyvatelstva

 

Výchova a vzdělávání obyvatelstva v intencích Koncepce ochrany obyv. do roku 2020 s výhledem do roku 2030

 

Možná východiska ke zkvalitnění systému výzkumu a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva

 

Kompetečný prístup a niektoré pedag. problémy vzdelávania v šrudijnom programe KM

 

Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatelstva na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

 

Andragogika, teoretický základ profesní přípravy bezp. secialistů veřejné správy a IZS

 

Participativní mapování v krizových situacích

 

Zkvalitnění nepřímé srdeční masáže pomocí Cardio First Angel

 

Koncepty řízení a vypořádání rizik používané v odborné praxi 

 

Činitele determinujúce stav a perspektívy vzdelávania na Katedre krizového manamentu

 

Tým vysokoškolských učitelů pro výuku ochrany obyvatelstva

 

Hodnocení znalostí studentů a žáků v oblasti ochrany obyvatelstva

 

Vzdělávání obyvatelstva u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

 

Krízový manažment ako komplexná študijná disciplína

 

Osvěta a vzdělávání v oblasti bezpečnosti

 

Některé faktory výchovy a vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

 

Transfer poznatkov získaných vedecko-výskumnou činnosťou do vzdelávacieho procesu 

 

 

DSCN3738
DSCN3745
DSCN3750
DSCN3751
DSCN3756
DSCN3757
DSCN3759
DSCN3766
DSCN3767
DSCN3775
DSCN3776
DSCN3784
DSCN3785
DSCN3818
DSCN3819
  

Login Form