22. - 23. květen 2014

Exkurse studentů Ústavu ochrany obyvatelstva FLKŘ UTB ve Zlíně

Dne 22. května 2014 se studenti  studijního oboru Ochrana obyvatelstva (24) doplněni studenty studijního oboru Řízení environmentálních rizik (10) FLKŘ Uherské Hradiště, UTB ve Zlíně zúčastnili pod vedením doc. Ing. Ivana Maška, CSc. a pedagogického dozoru RNDr. Zdeňka Šafaříka, PhD.  exkurse v Integrovaném centru nakládání s odpady SAKO Brno, a. s. Jedná se o spalovnu komunálního odpadu, jejíž výstavba byla zahájena v roce 1984. První kotel spalovny byl uveden do provozu v  lednu 1989. Novodobá spalovna své parametry získala realizací projektu Odpadové hospodářství Brno, který byl spolufinancován Evropskou unií, Státním fondem ŽP ČR, Statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s. Výklad na vysoké odborné úrovni s množstvím informací přednesla pí RNDr. Jana Suzová. Druhým cílem exkurse dne 22. 5. 2014 byla Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice na řece Jihlavě. K jejímu vybudování přispěla i nutnost zabezpečení chladící vody pro tehdy připravovanou JE Dukovany. Vodní dílo Dalešice se vlastně skládá  ze dvou nádrží. Hlavní nádrž má sypanou hrázi v  k. ú. obce Kramolín a vyrovnávací nádrž má gravitační betonovou hrázi v  k. ú. obce Mohelno. 23. května 2014 pokračovala exkurse v  Jaderné elektrárně Temelín. Studenti získali v  rámci těchto dvou exkursních dnů množství poznatků, které vhodně doplnily informace z  vyučovacích předmětů na FLKŘ v Uherském Hradišti. Poděkování si zaslouží všichni, kteří přispěli ke zdaru exkurse a zvláště pan docent Mašek, organizátor akce.

 
                                                                                                       RNDr. Zdeněk Šafařík, PhD.

DSCN4301
DSCN4303
DSCN4304
DSCN4305
DSCN4307
DSCN4308
DSCN4309
DSCN4310
DSCN4313
DSCN4317
DSCN4319
DSCN4322
DSCN4325

 

Login Form