17. - 18. duben 2014

Exkurze v rámci projektu ÚOO 

Ve dnech 17. 4. - 18. 4. 2014 se studenti studijního programu Ochrana obyvatelstva v celkovém počtu 32 zúčastnili exkurze v Integrovaném centru nakládání s odpady SAKO Brno, a.s. s cílem obeznámení studentů se spalovnou komunálního odpadu jako zařízení na energetické využití odpadu s moderní technologií, které umožňuje využít uvolněnou tepelnou energii ze spalování odpadů k výrobě vysokotlaké páry. Parní turbína umožňuje výrobu elektrické energie dále distribuované do rozvodné elektrické sítě, ale i do brněnského systému centrálního zásobování teplem. Studenti se seznámili s historií a technologií spalovny formou prezentace a odborného výkladu, ale nahlédli i do samotného provozu.

Dne 17. 4. 2014 jsme dále uskutečnili pracovní návštěvu Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice s hlavní hrází nejvyšší v České republice (Malá vodní elektrárna Mohelno). Vodní elektrárna Dalešice se nachází na řece Jihlava. K jejímu vybudování přispěla i nutnost zabezpečení chladící vody pro jadernou elektrárnu Dukovany.

Dne 18. 4. 2014 jsme navštívili Jadernou elektrárnu Temelín (JETE). Kromě výroby elektrické energie je JETE schopna zajistit dodávku tepla ve formě horké vody pro větší města v okolí. Součástí výstavby bylo i vybudování vodních děl Hněvkovice a Kořensko. Stavba a provoz JETE znamená i zlepšení kvality vody v řece Vltavě vybudováním čistíren odpadních vod v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích.

Na závěr můžeme konstatovat, že exkurze přinesla mnoho nových poznatků nejen pro zúčastněné studenty, ale i pro jejich vyučující.

Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.,
RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

 

DSCN4025
DSCN4026
DSCN4028
DSCN4030
DSCN4031
DSCN4033
DSCN4034
DSCN4035
DSCN4042
DSCN4043
DSCN4080
DSCN4086
DSCN4088
DSCN4093
DSCN4096
DSCN4099

 

Login Form