13. - 14. listopad 2014 - odborná exkurse

Exkurze studentů do zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky

 

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 navštívili studenti 3. Ročníku SO Ochrana obyvatelstva Skladovací a opravárenské zařízení v Olomouci a Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Jedná se o zařízení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Ve Skladovacím a opravárenském zařízení v Olomouci se v přednesené prezentaci studenti seznámili s jeho posláním a hlavními úkoly. Prohlédli si jednotlivá oddělení, která řeší konkrétní úkoly skladování, opravy prostředků individuální ochrany, opravy přístrojů, jejich kalibrace, údržby a provozu vybraných signalizačních zařízení systému varování. Dále pak navštívili odloučené pracoviště, kde se skladují a udržují centrální zásoby materiálu pro ochranu a nouzové přežití obyvatelstva, záchranné a likvidační práce, při vzniku havárií, krizových situací nebo živelních pohrom. Následující den pak vyslechli přednášku o Institutu ochrany obyvatelstva, který je vědecko-výzkumným zařízením určeným ke vzdělávání, výcviku a informační činnosti v oblasti civilního nouzového plánování, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Byli seznámeni s posláním a úkoly jednotlivých oddělení a shlédli praktickou ukázku detekce neznámých látek, plynů a činnosti mobilní laboratoře. Z exkurze do odborných zařízení si studenti odnesli mnoho informací, studijních materiálů a zážitků, které využijí ve výuce a při zpracování svých bakalářských prací. Tato akce byla hrazena z prostředků projektu Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové řízení CZ.1.07/2.2.00/28.0185.

 

Pedagogický vedoucí odborné exkurse:

Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

 

V Uherském Hradišti dne 16. prosince 2014

 

DSCN1260
DSCN1287
DSCN1289
DSCN1291
DSCN1297
DSCN1311
DSCN1320
DSCN1322
DSCN1332
DSCN1341
DSCN1350