Přednášky - 12. - 13. září 2013

 

Pozvánka na konferenci Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni

 

Program konference

 

Sborník konference

 

Sborník konference

 

Napsali o nás ...

 

Konference - semináře 

 

Veřejná správa 

 

 

Přednášky

 

Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové řízení a ochranu obyvatelstva na FLKŘ – představení projektu

Nová koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Zkušenosti se zaváděním výuky KŘ a jejího dalšího zkvalitnění

K potřebě a úskalím výchovy a vzdělávání v oblasti KŘ na vysokých školách

Příprava obyvatelstva na řešení radiologické krizové situace

Současný stav preventivních opatření v ochraně osob před dopady závažných chemických havárií v ČR

Krizový štáb obce

Činnost KŠ ORP Zlín při požáru budovy v bývalém areálu Svitu 9. - 11. ledna 2013

Disfunkcia prvkov KI z pohľadu ekonomických aspektov

Úvahy nad rovnicou rizika  

Kompetenčné prístupy vo výučbe manažerských disciplín

Projekt kdo je kdo v ochraně obyvatelstva v ČR  

Príprava ľudského faktora na zvládanie MU

Vplyv ľudského faktora na ekonomickú bezpečnost podniku

Riešenie sněhovej kalamity v územnom obvode Čadca

Evakuace zvířat ze zájmových chovů ze zón havarijního plánování

Analýza připravenosti sociálních a školských zařízení na výpadky elektrické energie

Potenciál pro zkvalitnění a aktualizaci vzdělávání procesu v oblasti ropné bezpečnosti v ČR

Vzdělávání řídících pracovníků operačních středisek IZS a výzkum náročnosti práce policistů
na operačních střediscích Policie ČR

Rizika a příprava společnosti na jejich řešení

Možná bezpečnostní rizika ČR

Zákonná úprava jištění bezpečnosti státu

„Domobrany“ v ČR: Staronový fenomén

Subjektivní hodnocení rizika

Praktická výuka letního a zimního přežití jako nástroj zvyšování psychické odolnosti jednotlivce

Příprava občanů k obraně státu

Efektivita vzdělávání managementu v oblasti KŘ  

Krizové řízení v pojmech sítě

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního zřícení

Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v KŘ v oblasti vnitřní bezpečnosti

Využiti programu Expert Choice na hodnotenie bezpečnostního prostredia

Informačná podpora rozhodovania při riešení nadnárodních krizových situácií

Struktura funkčních požadavků na informační podporu optimalizace procesů obnovy dopravní infrastruktury

Seznámení s programovým vybavením učebny

 

DSCN0503
DSCN0509
DSCN0510
DSCN0516
DSCN0517
DSCN0518
DSCN0533
DSCN0536
DSCN0551
DSCN0568
DSCN0574
DSCN0581
DSCN0586
DSCN0597
DSCN0602
DSCN0604
DSCN0608
DSCN0609
DSCN0611
DSCN0614

 

Login Form