10. - 11. září 2014

Pozvánka na konferenci

Program konference

 

Sborník

Sborník přednášek z mezinárodní konference

 

Přednášky

 

1. den

Příprava lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva

Podpora EU v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Řešení krizové připravenosti v ORP Zlín

"Manuál pro obce" vztahující se k otázkám vnitřní bezpečnosti

Vzdělávání pracovníků složek IZS a jejich psychosociální podpora během vykonávání profesní práce

Poučme sa zo živelnej pohromy v doline Vrátna

Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové řízení a ochranu obyvatelstva na FLKŘ

 

Aktivní praktické metody výuky studentů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Výcvikové středisko ministerstva dopravy – Kojetín

Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II.

Jak se zachovat, když...

Integrace ochrany obyvatelstva před přírodními katastrofami a adaptace na klimatické změny 

CBRN nebezpečí: Jak vzdělávat a informovat veřejnost?

Analýza a komparace ekonomických parametrů zabezpečení bezpečnosti státu a ochrany obyvatelstva České republiky a vybraných států EU (Slovensko, Rakousko, Bulharsko)

Krizové řízení pro případ mobilních zdrojů rizik

Výuka informační podpory krizového řízení a ochrany obyvatelstva 

 

2. den 

Východiska vzdělávání obyvatel

Vývoj podmienok a stavu systému prípravy a podpory obrany orgánmi miestnej štátnej správy v SR

Nové hrozby terorismu v České republice

Souvislosti výchovy a vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Návrhy na obsah výuky krizového řízení na vysokých školách technického směru

Právní aspekty národní kybernetické bezpečnosti České republiky

Hodnocení rizik požární evakuace v podmínkách AČR

 

Výuka a příprava obyvatelstva na řešení krizových situací a možnosti jejich zkvalitnění

K historii chemické války

Několik poznámek k výuce krizového managementu

 

DSCN5700
DSCN5705
DSCN5713
DSCN5724
DSCN5727
DSCN5747
DSCN5748
DSCN5755
DSCN5761
DSCN5767
DSCN5772
DSCN5776
DSCN5779
DSCN5780
DSCN5791
DSCN5795
DSCN5798
DSCN5809
DSCN5821
DSCN5823

Login Form